De enige beroepsvereniging bid en proposal professionals

APMP helpt je vooruit in je professie

"ZZPers en kleine ondernemingen en het Haagse lobbyproces" door Margreet Drijvers - PZO

(English version below)

We nodigen je uit om op 19 september a.s. deel te nemen aan een zeer interessante en interactieve avond met Margreet Drijvers, directeur van het Platform  Zelfstandige Ondernemers (PZO). Dit is de belangenbehartiger en lobbyvereniging voor ZZPers en kleine zelfstandige ondernemers.

Dit event is voor zowel APMP leden als niet-leden en introducés. De voertaal is Nederlands. Het belooft het een mooie informatieve avond te worden met volop netwerkmogelijkheden!

Doelgroep

 • ZZPers en kleine ondernemers tot een man of 5
 • Beginnende ondernemers en mensen met plannen om als ZZPer aan de slag te gaan
 • Belangstellenden in lobbyprocessen en in de Haagse gang van zaken.

Locatie

We zijn te gast bij Appalti in Leusden. Zij verzorgen voor ons bij ontvangst een broodje en een drankje.

Adres:
Plesmanstraat 2,
3833 LA Leusden

Parkeren is gratis.

Programma

 • 17H00 - 17H30: ontvangst met een broodje en een drankje
 • 17H30 - 19H00 (inclusief pauze):  "ZZPers en kleine ondernemingen en het Haagse lobbyproces" door Margreet Drijvers - PZO
 • 19H00 - 20H00: Naborrelen en netwerken.

Margreet gaat in op de laatste stand van zaken met betrekking tot het ZZPerschap en kleine ondernemers.Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: De laatste ontwikkelingen op het gebied van de wet DBA, de zelfstandigenafrek, wat te doen bij arbeidsongeschiktheid en hoe kom ik aan meer klanten? Ook gaat zij in op de belangrijke vraag: “Hoe kom ik aan m'n geld”? Dit naar aanleiding van de recente perikelen rond zelfstandigen die bij ING aan de slag zijn en niet uitbetaald worden.

Een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden bestaat uit het beïnvloeden van de Haagse politiek om zo meer gedaan te krijgen voor haar doelgroep. Margreet Drijvers geeft hierbij een unieke doorkijk in het lobbyproces in politiek Den Haag en gaat in op de vraag hoe achter de schermen besluitvorming plaatsvindt, waarom mensen vinden dat zij niet gehoord worden, waarom sommige onderwerpen de politieke eindstreep wel halen en andere niet en andere hiermee samenhangende vragen.

Oproep

Er is ruim de tijd om in te gaan op individuele vragen en cases. Mocht je nu al een vraag hebben of een specifiek onderwerp door Margreet willen laten behandelen, laat ons dit weten d.m.v. een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan geven we je vraag of verzoek alvast door en kan Margreet zich voorbereiden.

Over Margreet Drijvers

Margreet Drijvers is directeur van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), de belangenbehartiger voor zzp’ers. In deze rol maakt zij de zelfstandige ondernemers en hun belangen zichtbaar bij ministeries, politici en vele andere partijen. Vooral door het aanmoedigen van kruisverbanden versterkt zij de positie van de zelfstandige. Margreet is zelf zelfstandig ondernemer en management consultant. Zij is als ZZPer directeur van PZO. Daarnaast is zij actief als vrijwilliger in het verenigingsbestuur van een voetbalvereniging. Zij houdt er van om op een creatieve en praktische manier beleid handen en voeten te geven zodat de doelen van het beleid ook daadwerkelijk worden bereikt.

Aanmelden

In verband met catering en beveiliging vragen we je vriendelijk je vooraf aan te melden d.m.v. een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deelname is kosteloos. Voor vragen bel je met Alexander op nummer 06-10666865.

 


English version

 

We invite you to take part in a very interesting interactive evening on 19 September with Margreet Drijvers, director of the Platform for Self-Employed Entrepreneurs (PZO). This is the advocate and lobby association for self-employed professionals and small independent entrepreneurs.

This event is for both APMP members, non-members and guests. The language is Dutch. It promises to be an interesting and informative evening with plenty of networking opportunities!

Target audience

 • Self-employed and small entrepreneurs up to 5 people
 • Starting entrepreneurs and people with plans to get started as a freelancer
 • Interested parties in lobbying processes and in the state of affairs in The Hague.

Location

We are guests at Appalti in Leusden. They provide us with a sandwich and a drink upon receipt. Members, non-members and introduces of course very welcome!

Address:
Plesmanstraat 2,
3833 LA Leusden.

Parking is free.

Programme

 • 17H00 - 17H30: welcome with a sandwich and a drink
 • 17H30 - 19H00 (including break): "Sole traders and small businesses and the lobbying process in The Hague" by Margreet Drijvers - PZO
 • 19H00 - 20H00: After-drinking and networking.

Margreet discusses the latest state of affairs with regard to self-employment and small entrepreneurs. Topics that are discussed include: The latest developments in the area of ​​the DBA Act, the self-employed person deduction, what to do in the event of disability and how do I get more customers? She also addresses the important question: "How do I get my money"? This is based on the recent perils of self-employed people who are working at ING and are not being paid.

An important part of her work consists of influencing politics in The Hague in order to get more done for her target group. Margreet Drijvers hereby gives a unique glimpse into the lobbying process in political The Hague and examines how behind the scenes decision-making takes place, why people think they are not being heard, why some subjects reach the political finish line and others do not, and other related questions.

Request

There is ample time to respond to individual questions and cases. If you already have a question or want a specific topic to be dealt with by Margreet, let us know by sending an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., then we will pass on your question or request and Margreet can prepare.

About Margreet Drijvers

Margreet Drijvers is director of Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), the advocate for self-employed professionals. In this role she makes self-employed entrepreneurs and their interests visible to ministries, politicians and many other parties. She strengthens the position of the self-employed, in particular by encouraging cross-ties. Margreet is an independent entrepreneur and management consultant. As the sole trader, she is the director of PZO. She is also active as a volunteer on the board of a football club. She likes to give policy hands and feet in a creative and practical way so that the goals of the policy are actually achieved.

Register for this event

In connection with catering and security, we kindly ask you to register in advance by sending an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Participation is free of charge. For questions please call Alexander on number 06-10666865.

Zoeken

Inloggen

APMP leden kunnen hier inloggen met hun e-mail adres. Let op: Met inloggen gaat u ook akkoord met ons privacybeleid, zie menu "Privacy" in de footer van deze pagina